Rechtsgebieden

Personen- en familierecht
Echtscheiding, omgangsregeling en gezag, alimentatie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Bestuursrecht
Vergunningen, uitkeringen zoals bijstand, WW, ZW en WAO.
Vreemdelingenrecht regulier
Bezwaar- en beroepprocedures inzake het verkrijgen van verblijfsvergunningen, vreemdelingenbewaring, ongewenstverklaring.
Strafrecht,
(Procedurele) bijstand voor dader en slachtoffer.
Verbintenissenrecht
o.m. arbeidsrecht, huurrecht, consumentenrecht.
Incasso's