Welkom op de website van advocatenkantoor Crutzen.

Advocatenkantoor Crutzen voert een algemene rechtspraktijk en levert juridische bijstand aan particulieren en ondernemers.
Het kantoor kent een informele sfeer en is laagdrempelig.

Het belang van u komt voor het kantoor op de eerste plaats.
De dienstverlening van het kantoor wordt dan ook gekenmerkt door een snelle aanpak van uw probleem op een kundige en concurrerende wijze.
Tijdens het eerste gesprek met u zullen ook de met de werkzaamheden verbonden kosten besproken worden.
Particulieren die op grond van hun inkomen en/of vermogen niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand zullen een vooraf overeengekomen uurtarief verschuldigd zijn te vermeerderen met een opslag van 5% voor kantoorkosten en de verschuldigde BTW.

Voor particulieren die op grond van hun inkomen en/of vermogen wel in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand zal door het kantoor een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.
De Raad voor Rechtsbijstand zal dan bij het verstrekken van de toevoeging een door u te betalen eigen bijdrage vaststellen, afhankelijk van uw inkomen.

Verder worden griffierechten, heffingen die door het gerecht van partijen wordt geheven voor het voeren van een procedure, en kosten die het kantoor voor u maakt, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van uittreksels van de gemeente, aan u doorberekend.